اگر شمایی که دارید این متن رو میخونید، خودتون یا دوستانتون، خالق آثاری هستید و دلتون میخواهد روایت گر داستان زندگی و کسب و کارتون باشید با ما در ارتباط باشید،
مطمئنا با شروع همکاری تون در تیم آدان، همین امروز استارت یک اتفاق هیجان انگیز و رابطه ی موثر برای رشد کسب و کارت رو زدید.