ارزش آفرینان جوان


ساناز باقریان

ساناز باقریان

ساناز باقریان  متولد 8 اسفند سال 1364، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار...
سولماز چرایی

سولماز چرایی

سولماز چرائی متولد 1371 از اردبیل، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی دانشگاه تبریز. ایشون از سال ۹۲ ...
امیر مسعود غریبانی

امیر مسعود غریبانی

امیر مسعود غریبانی  متولد سال 1376 کارشناس میکروبیولوژی که رفتن دنبال علاقه شون یعنی سازه های معماری ...