در تیم آدان تمام تلاش ما بر حذف واسطه هاست، چون با این کار نه تنها هزینه ی خرید محصولات به طور شگفت آوری پایین می آید، بلکه درآمد آن نیز به جای اینکه با دلالان و واسطه گران تقسیم شود، به کسانی تعلق میگیرد که بابت تولید آن محصول تلاش کرده و خالق آن هستند.