ربیعی سخنگو

خبر: اینترنت ماهواره ای تهدید نیست ضرورت است

/adan-magazin-2

سخنگوی دولت اینترنت ماهواره‌ای را ضرورت عصر اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت هر شرکت بین‌المللی برای ارائه این خدمات می‌تواند پس از اخذ مجوز در ایران خدمت‌رسانی کند.