همونطور که در جریان هستید خبرهای بد، سختی، بیکاری، فقر و ... تو کشورمون زیاده،
ما در آدان باور داریم و می خواهیم با همراهی شما عزیزان کمتر شاهد از بین رفتن رویاهای جوانان سرزمین مان باشیم
ما تصمیم داریم دست در دست  جوونای خلاق ایرانی بگذاریم تا نگران فروش محصولاتشون نباشن
تا خیالشون رو راحت کنیم که در صورت تولید محصول باکیفیت، میتونن به زندگی خودشون و اطرافیانشون برکت بیارن
بیاید حامی شون باشیم